• Wind fallen trees survey

  Professionell låghöjdsmätning med UAV

 • Freeway construction survey

  Ortofoton och ytmodeller med extrem upplösning på stora områden

 • Archeology survey

  Avancerade 3D-modeller med online viewer/editor

 • Detailed city planning

  Ortofoto, georefererat med hög upplösning.

 • Forrestry orthophoto

  Högupplösta skogskartor

 • Quarry survey

  Volymberäkning av schakt och högar

UAV survey, mapping and 3D visualization